Disclaimer

Deze website is een product van Caravan Centrum Boekel.

Caravan Centrum Boekel zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend.

Caravan Centrum Boekel kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Caravan Centrum Boekel worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Caravan Centrum Boekel.
De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden.
Caravan Centrum Boekel heeft geen zeggenschap over deze websites. Caravan Centrum Boekel is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Caravan Centrum Boekel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Caravan Centrum Boekel op welke wijze dan ook. Het Nederlands recht is van toepassing.

Back to top